Wie overlijdt laat ook op internet veel na, van Facebaak tot een digitale portemonnee. Ook hiervoor kun je een laatste wil opmaken. Voor nabestaanden is het al een hele klus om de tastbare nalatenschap af te wikkelen.
 
Daar komt tegenwoordig ook de digitale erfenis bij: internetbankieren, e-mail, wachtwoorden, sociale media. Om het de nabestaanden makkelijker te maken, is het handig een overzicht te maken van uw online-activiteiten en -bezittingen. Plus wat er na uw overlijden mee moet gebeuren.
 
Sluiten of herinneringspagina
Bij netwerksites zijn er twee mogelijkheden: de pagina laten verwijderen of deze transformeren tot een soort condoleanceregister, waarop vrienden herinneringen aan u kunnen bewaren. Uw nabestaanden regelen dit door een overlijdensadvertentie (Facebaak) of overlijdensverklaring te tonen aan de betreffende netwerksite.
 
Codicil of digitale kluis
Wensen rondom uw digitale nalatenschap kunt u opschrijven in een handgeschreven, gedateerd en ondertekend codicil. Dit is rechtsgeldig, maar stel dat het document niet wordt gevonden? Bovendien is het minder veilig om wachtwoorden op papier te bewaren. 
 
Een bijlage opnemen bij uw testament is een veilig alternatief. Nadeel is dat digitale activiteiten vaak snel veranderen. En een testament laten wijzigen is een kostbare zaak.
 
Er bestaan twee onlinediensten zonder deze nadelen: de digitale kluis van Digizeker en Ziggur.
 
Voor een account bij Digizeker (www.digizeker.nl) moet u eerst naar de notaris. Hij maakt een akte op, die wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Zo weet u zeker dat uw digitale kluis altijd wordt gevonden. Vervolgens vult u zelf thuis uw digitale kluis met alle gegevens die u wilt prijsgeven aan uw nabestaanden, inclusief de wachtwoorden van uw computer, inloggegevens bij uw energieleverancier, telecommaatschappij en uw digitale portemonnee (zoals PayPal). Voor kosten van deze dienstverlening zie de site.
 
Met Ziggur (www.ziggur.me) kunt u meteen aan de slag: een account aanmaken is gratis. En u hoeft geen wachtwoorden prijs te geven. Ziggur stelt eenmalig de identiteit van haar gebruikers vast. Na een overlijden zorgt het bedrijf dat de wensen worden uitgevoerd, zoals het sluiten van een Facebook-pagina. Voor kosten van deze dienstverlening zie de site. Betalende gebruikers krijgen bovendien een inschrijving in het Ziggur-notarisregister, waarin notarissen kunnen nagaan of er een Zigguraccount bestaat. Zij zijn hiertoe echter niet verplicht.