De persoonlijke levenssfeer verandert ingrijpend op het moment dat je de deur naar het werkend bestaan definitief achter je dicht trekt. Deze verandering betreft niet alleen jou, maar ook je eventuele partner.

Ingegeven door een cursus Pensioen in Zicht heb ik gezocht op het internet, maar kwam daar weinig websites met tips tegen die vooral gericht waren op aanstaande gepensioneerden, al gepensioneerden of voor familie en/of kennissen die met de gepensioneerden te maken krijgen. De omstandigheden en patronen veranderen vooral. Na de cursus kregen wij een stapel papier mee, waarvan de letters, vooral voor onze doelgroep, nogal klein waren. Dit moet en kan anders. 

Ik dacht indien we nu alle gegevens die we krijgen publiceren op een website waar alles makkelijk te vinden is en dat vooral de links direct klikbaar zijn dan is er al een hoop gewonnen. De site kan groeien door bijdragen van iedereen die zich geroepen voelt. Bijvoorbeeld door links en/of tips door te sturen via het contactformulier. Ook zaken die niet (meer) kloppen kan men op deze manier snel doorgeven. De site blijft daardoor aktueel.

De site is vooral voor: gepensioneerden, bijna-gepensioneerden en direct betrokkenen uit hun omgeving.