Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. Bij meer gedetailleerde vragen verwijst de Notaristelefoon u door naar een notaris.

De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. tel: 0900-3469393.