Oude polis achterhalen. Heeft u bijvoorbeeld een oude begrafenispolis en u denkt dat de verzekeraar niet meer bestaat, of overgenomen of gefuseerd is, dan kunt u achterhalen of de verzekeraar nog bestaat. Het eenvoudigste is even navraag te doen bij De Nederlandsche Bank, tel: 0800-0201068. Daar zijn registers met namen van verzekeraars en hun rechtsopvolgers.