De map die iedereen klaar moet hebben staan. Voor als er iets gebeurt.

Het kan iedereen overkomen: een plotselinge ziekenhuisopname, een verkeersongeval of een ongelukkige val in huis. Juist dan moet er van alles gebeuren. In de eerste plaats is er zorg voor het slachtoffer natuurlijk, die er hopelijk weer snel bovenop komt. Maar als het slachtoffer degene is die thuis altijd de zaakjes regelt, dan begint voor de partner of anderen in de naaste omgeving het Grote Zoeken naar de belangrijke paperassen. De polis van de zorgverzekering, de bankgegevens, de autopapieren, om maar wat te noemen.

Dan is het van groot belang dat er een map in de kast staat waarin alle denkbare gegevens zijn te vinden, inclusief de bewaarplaatsen van sleutels en documenten die nodig zouden kunnen zijn. Het is even een werkje om de map samen te stellen, maar dat is reden temeer om het bijtijds te doen. Stelt u zich voor dat u – of een ander – die hele klus zou moeten klaren als de nood aan de man is!

Dit moet erin: Checlist

1. Persoonlijke gegevens

 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie paspoort en vindplaats origineel
 • Bewaarplaats trouwboekje of samenlevingscontract

2. Telefoon en e-mail

 • Namen en telefoonnummers van mensen en instanties die als eerste moeten worden ingelicht (kinderen, naaste familieleden, huishoudelijke hulp, buren, verenigingen, vrijwilligerswerk, werkgever, kerk, ex-partner)
 • Naam van vertrouwenspersoon voor computerzaken (e-mail, gebruikersnamen en wachtwoorden; wachtwoorden op een andere plaats bewaren)

3. Medisch

 • Namen en telefoonnummers zorgverleners (huisarts, specialist, alternatief behandelaar)
 • (Kopie) polis zorgverzekering
 • Vindplaats verzekeringspas en ‘ponsplaatje’ ziekenhuis
 • Donorregistratie
 • Medische gegevens (bloedgroep, aandoeningen, allergieën etcetera)
 • Medicijnen

4. Testament/codicil

 • Bewaarplaats testament met naam en telefoonnummer notaris
 • Bewaarplaats codicil
 • Wensen rondom uitvaart
 • Naam en telefoonnummer executeur

5. Bankzaken

 • Naam en telefoonnummer gemachtigde of mederekeninghouder
 • Betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen: nummers en naam bank, noodnummer bank
 • Bewaarplaatsen bankafschriften, bankpassen en/of creditcards
 • Kluis
 • Leningen en vorderingen
 • Naam en telefoonnummer accountant/belastingadviseur

6. Verzekeringen

 • Bewaarplaatsen verzekeringspolissen
 • Naam en telefoonnummer assurantie tussenpersoon

7. Werk en inkomen

 • Contactpersoon werkgever en telefoonummer, eventueel personeelsnummer
 • Pensioenfondsen, uitkeringsinstanties en verzekeraars van wie u inkomsten krijgt

8. Huisdieren

 • Naam en telefoonnummer dierverzorger
 • Medische gegevens huisdier
 • Voorschriften voor verzorging

9. Woning

 • Bewaarplaats huurcontract of eiegendomsbewijs en hypotheekakte
 • Gebruikers van reservesleutels
 • Contactpersoon voor de Vereniging van Eigenaren
 • Bewaarplaats taxatierapport/WOZ-aanslag
 • Servicecontracten
 • Leveranciers van telefoon-, internet- en kabelaansluiting en energie

10. Auto en aanverwanten

 • Kenteken en bewaarplaatsen kentekenbewijs, verzekeringspapieren, apk-keuringsbewijs en sleutels
 • Gegevens over financiering
 • Gegevens andere voertuigen (scooter, caravan, scootmobiel, brommobiel)